top of page
Sunset on Solar Panels

REC energy

VÁŠ PARTNER V OBLASTI ENERGETIKY

Abstract Background

Naša spoločnosť sa špecializuje najmä na riešenie zložitých úloh v oblasti energetiky

PORADENSKA A PROJEKČNA ČINNOST 

 1. Realizácia projektov v energetike  

 2. Poradenstvo v oblasti energetickej efektívnosti

 3. Vytvorenie bilančnej skupiny v plyne a elektrine

 4. Optimalizácia spotreby energií

KOGENERAČNÉ ZDROJE

 1. Dodávka na kľuč 

 2. Projekčná činnosť 

 3. Realizácia Servis

RIADIACE SYSTÉMY

 1. Systém riadenia systémovej odchýlky
 2. Možnosti riadenia zdrojov - KGJ, turbíny,BESS
PODPORNÉ SLUŽBY​
 1. Diesel agregáty
 2. Elektrokotle
 3. BESS
 4. Turbíny

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

 1. Dodávka na kľúč

 2. Projekčná časť

 3. Dodávka komponentov FVE

 4. Výstavba zdroja

 5. Riadiaci systém nad 100kWp

SLUŽBY PRE VVN, VN A NN ELEKTROSTANICE

 1. Rekonštrukcia  

 2. Inštalácia nových zariadaní

 3. Dispečerské pracoviská

BATÉRIOVÉ ULOŽISKÁ

 1. BESS vhodné na reguláciu systémovej odchýlky (LTO)
 2. BESS vhodné pre podporné služby 
 3. Založné batériové zdroje (UPS)

Konzultácie a analýzy v energetike zahŕňajú najmä

Komplexné poradenstvo a konzultácie pri vzniknutých problémoch súvisiacich s energetikou. 

Poradenstvo pri otázkach týkajúcich sa nastavenia služieb týkajúcich sa energetiky vo firme.

Zvýšením energetickej efektívnosti vo vašej firme

zlepšíte kvalitu pracovného prostredia

zvýšite bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

chránite životné prostredie

splníte technické normy

znížite prevádzkové náklady

Realizácie

unnamed
5da8bacf-6b35-4a01-8a15-c3bd5021caba
unnamed (1)
unnamed (3)
55c19fd7-c5e6-4ce3-93ba-12b291235331

Obchodní partneri

VEOLIA

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

STEFE

ASKOLL

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

REINOO

bottom of page